Sök i genre
Avancerad sökning
Sök
Laddar...

Förutsättningar och villkor för bruk av webbsidan

Välkommen till ereadz.com, en hemsida/mobil applikation som ägs och drivs av MVM Distribution Services GmbH. Om du fortsätter att använda den här hemsidan/applikationen så är du bunden att följa de villkor som gäller vid användning av densamma, vilket tillsammans med vår sekretess policy och riktlinjer för den här hemsidan/applikationen styr ereadz.com's förbindelse med Er. Om Ni ej accepterar de villkor som gäller så ber vi Er lämna ereadz.com hemsidan/applikationen med omedelbar verkan.

Användning av denna hemsida/mobil applikation är föremål för följande villkor för användning:

  • Vi eller annan part garanterar ej tillförlitligheten, aktualiteten, prestanda, eller lämpligheten av information och material hittad eller erbjuden på den här hemsidan för någon speciell anledning. Ni är informerad att den här informationen och materialet kan innehålla felaktigheter och vi undantar oss allt ansvar för sådana felaktigheter så som lagen tillåter.
  • Vi ansvarar ej för användningen av information och material på den här hemsidan/applikationen. Det är Ert ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig på den här hemsidan/applikationen motsvarar era krav.
  • Den här hemsidan/applikationen innehåller material som ägs av ereadz.com eller är licensierat till oss. Materialet innehåller, men är ej begränsat till, design, utförande och utformning. Reproduktion är förbjudet förutom det som gäller enligt copyright.
  • Alla varumärken som reproduceras på den här hemsidan/applikationen, vilka ej är operatörens egendom eller licensierad till densamma, är bekräftade på den här hemsidan/applikationen.
  • Obehörig användning av den här hemsidan/applikationen kan leda till ersättningskrav alternativt vara ett brott.
  • Vid vissa tillfällen kan den här hemsidan/applikationen också innehålla länkar till andra hemsidor. De här länkarna är tillgängliga för Er bekvämlighet men betyder ej att vi stödjer eller tar ansvar för innehållet på hemsidan.
  • En eventuell dispyt som uppstår på grund av användningen av hemsidan/applikationen lyder under kantonen Zugs lagar i Schweiz.