Sök i genre
Avancerad sökning
Sök
Laddar...

Sekretesspolicy

Dessa riktlinjer sammanfattar hur ereadz.com använder och skyddar den information som du ger ereadz.com vid användning av denna webbsida.

ereadz.com strävar efter att bibehålla personlig sekretess. Om du blir ombedd att lämna information som på något sätt kan identifiera dig, kommer denna information att behandlas enligt dessa riktlinjer.

ereadz.com kommer kontinuerligt att uppdatera dessa riktlinjer via denna webbsida. Det är ditt eget ansvar att regelbundet hålla dig uppdaterad avseende sådana förändringar för att försäkra dig om att du accepterar dem. Dessa riktlinjer gäller fr o m 1 oktober 2010.  

Allmänna villkor avseende inhämtad information

Vi inhämtar enbart information efter att ha fått ditt medgivande och vi använder enbart informationen till de syften som anges då du tillfrågas om medgivande.

Vad vi inhämtar

Vi kan komma att efterfråga följande information:

 • Ditt namn.
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress.
 • Dermografisk information såsom postnummer, preferenser eller intressen.
 • Information som krävs för att kunna tillämpa DRM (Digital Rights Management) till dina köp, där detta är aktuellt.
 • Övrig information som är relevant för kundundersökningar, offentliga myndigheter,  erbjudanden etc.

Vad gör vi med inhämtad information

Vi samlar denna information för att kunna utveckla och tillhandahålla bättre tjänster, samt av särskilda skäl för nedanstående:

 • För att aktivera och hantera din konton
 • För lagring i våra arkiv
 • För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • För att kunna sända ut nyhetsbrev om nya produkter, erbjudanden eller annan information som du kan förväntas finna intressant med hänsyn till de preferenser och intressen du angivit.
 • Vi vill även kunna utnyttja din information för att kontakta dig avseende eventuella  marknadsundersökningar. Vi kan då kontakta dig per e-post, telefon, fax eller brev. Vi kan sedan använda denna information för att bättre anpassa webbsidan till dina preferenser och intressen.
 • Vissa utgivare av abonnemang kräver att vi delar kundkontakter med dem. Vid köp av en prenumeration blir du ombedd att bekräfta ditt medgivande till att sådan information delas med dessa utgivare.

Säkerhet

Vi strävar efter att hantera all den information du ger oss på ett säkert sätt. För att förhindra att obehörig part tar del av informationen eller att information läcker ut, har vi infört fysiska, elektroniska och administrativa verktyg som skyddar den information vi samlar in.

Hur vi använder cookies

En 'cookie' innebär en liten fil som ber om tillåtelse att lagras på din hårddisk. När du gett denna tillåtelse lagras filen på din dator och hjälper sedan till att analysera internettrafik till och från olika webbsidor. Cookies gör det möjligt för webbsidor att känna igen dig som individuell användare och genom att lagra information om dina personliga preferenser kan webbsidorna sedan anpassa sig till dina personliga behov och intressen.  

Vi använder cookies som registrerar internettrafik för att åskådliggöra vilka sidor som besöks. Detta hjälper oss att analysera din internetanvändning och förbättra vår webbsida genom att anpassa den efter dina behov. Vi använder enbart denna information för statistiska syften och den lagras ej utan raderas från vårt system efter användning.

Sammanfattningsvis hjälper cookies oss att tillhandahålla en bättre webbsida genom att åskådliggöra vilka webbsidor du tycker är användbara och vilka du inte upplever användbara. En cookie ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller personliga information, annat än de uppgifter du väljer att dela med oss.  

Du kan välja att tillåta eller avböja användandet av cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men om du önskar avböja användandet av cookies kan du själv oftast ändra dessa inställningar. Detta kan dock medföra att du inte kan använda webbsidan optimalt eller inte har full tillgång till alla tjänster som presenteras på  webbsidan.

Länkar till andra webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor av intresse. Dessa webbsidor står inte under vår kontroll och vi tar därför inget ansvar för skydd eller sekretesshantering avseende information som du lämnar ut till sådana sidor. Dessa webbsidor lyder inte under dessa riktlinjer. Du skall därför vidta försiktighet och aktivt ta del av de säkerhetsriktlinjer som gäller för sidan i fråga.

Hantering av personlig information

Du kan välja att begränsa insamlandet av personlig information eller användning av densamma, på följande sätt:

 • Då du på vår webbsida tillfrågas att fylla i information, skall du identifiera rutan i vilken du kan ange att du ej tillåter att informationen används för någon form av marknadsföring.
 • Om du tidigare givit oss din tillåtelse att använda information i marknadsföringssyfte kan du när som helst ändra detta genom att meddela oss skriftligen eller via e-post på helpdesk@ereadz.com.

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller ge ut din personliga information till tredje part utan ditt medgivande med undantag av händelser som gör oss juridiskt skyldiga till detta. Med ditt medgivande kan vi  komma att använda din personliga information för att ge dig information kring tredje parter som du skulle kunna finna intressanta.    

Information om dig kan komma att efterfrågas från produktdistributörer som erbjuder DRM (Digital Rights Management) tillhörande de produkter du köper. Sådan information kommer att begränsas till absoluta minimum för tjänsten i fråga. I händelse av att en ”vattenmärkt” fil såld av ereadz.com återfinns på en fildelningssida kan rättighetsinnehavaren komma att efterfråga kontaktuppgifter avseende den ursprunglige köparen av filen/filerna. ereadz.com kommer då tillmötesgå denna förfrågan.

I utbyte mot en mindre avgift kan du få uppgifter om vilken information vi har lagrad om dig. Om du vill ha en kopia av denna information var god skriv till helpdesk@ereadz.com

Om du misstänker att någon/några av de uppgifter vi har om dig ej är korrekta var god kontakta oss snarast  via ovanstående e-postadress. Vi kommer då omgående att korrigera felaktig information.