Søk i sjangre
Avansert søk
Søk
Laster...

Forutsetninger og vilkår for bruk av nettsiden

Velkommen til ereadz.com, en nettside/mobil applikasjon eiet og administrert av MVM Distribution Services GmbH. Ved å bruke denne nettsiden/applikasjonen aksepterer du å rette deg etter følgende vilkår og bestemmelser som sammen med våre personvernbestemmelser og retningslinjer regulerer din bruk av ereadz.com. Reglene angir også hva du som bruker kan forvente deg av ereadz.com, dets eier og øvrige konsernselskaper. Om du ikke akseptere disse vilkår og bestemmelser bør du straks forlate nettsiden, samt stenge bruken av applikasjonen umiddelbart.

Bruk av denne nettsiden/applikasjonen er underlagt følgende vilkår:

  • Innholdet er ment som generell informasjon. Det vil kunne endres uten forutgående varsel.
  • Verken vi eller noen av våre tilknyttede tredjeparter tilbyr noen form for garanti av nøyaktighet, tidsriktighet, utførelse, ferdigstillelse eller egnethet av informasjon eller materiell funnet eller tilbydt på denne nettsiden for spesifikke formål. Du aksepterer at slik informasjon kan være unøyaktig og inneholde feil, og vi utelukker eskplisitt ansvar for enhver slik unøyaktighet eller feil så langt det er tillatt etter gjeldende lover og bestemmelser.
  • Bruk av informasjon eller materiale fra denne nettsiden/applikasjonen gjøres utelukkende under eget ansvar og for egen risiko, som vi derved ikke kan holdes ansvarlig for. Det er ditt eget ansvar å besørge at ethvert produkt, enhver tjeneste eller tilgjengelig informasjon gjennom denne nettsiden møter dine spesifikke krav.
  • Denne nettsiden/applikasjonen inneholder materiale som eies eller lisensieres av oss. Dette materialet omfatter, men er ikke begrenset til, design, layout, utseende, presentasjon og grafikk. Kopiering eller reproduksjon er forbudt med mindre det særlig er gitt tillatelse til dette under angivelse av våre opphavsrettigheter, som utgjør en del av vilkårene herunder.
  • Alle varemerker som gjengis på nettsiden/applikasjonen, og som ikke eies eller lisensieres til oss som operatør, er tilkjennegitt på nettsiden/applikasjonen.
  • Urettmessig/uautorisert bruk av nettsiden/applikasjonen kan gi opphav til erstatningskrav og/eller straffeforfølgelse.
  • Tidvis vil denne nettsiden/applikasjonen kunne inneholde lenker til andre nettsider. Disse lenkene er utelukkende inntatt for din bekvemmelighet. Slike lenker angir ingen bifallelse fra vår side.Vi tar ikke ansvar for innholdet av den lenkede nettsiden

Bruk av denne nettsiden/applikasjonen, og enhver tvist som måtte oppstå i denne sammenheng, er underlagt Sveits, Zug.