Søk i sjangre
Avansert søk
Søk
Laster...

Ansvarsbegrensninger

Innformasjon på denne nettsiden er ment utelukkende for å gi generelle opplysninger. Informasjonen er gitt av ereadz.com, og til tross for at vi søker å holde informasjonen oppdatert og korrekt verken kan eller vil vi garantere eller innestå for at innholdet er uttrykkelig korrekt, pålitelig eller egnet for noe formål med hensyn på nettsiden eller informasjon, produkter, tjenester eller tilhørende grafikk på denne nettsiden.

Under ingen omstendigheter vil vi stå ansvarlig for tap eller skade, herunder direkte, indirekte eller avledet tap, eller noe annet følgelig ansvar som kommer fra tap av data eller inntekt som stammer av eller er forbundet med denne nettsiden.

Gjennom denne nettsiden finnes det lenker som knytter deg videre til andre nettsider eller muliggjør nedlastning av andre programmer, applikasjoner eller annet materiale som ikke er under ereadz.com’s kontroll. Vi har ingen kontroll over disse, og tilknytningen er ikke ment som inneståelser eller mulige anbefalinger av disse.

Vi gjør det vi kan for at denne nettsiden skal kjøre uten problemer eller avbrudd. Vi tar imidlertid ikke ansvar for, og vil ikke holdes ansvarlig for, at nettsiden tidvis vil kunne ligge nede midlertidig som følge av tekniske forhold utenfor vår kontroll.