Tutki genre
Laajennettu haku
Haku
Lataa...

Vastuut

ereadz.com vastuu rajoittuu ensisijaisesti saamatta jääneen Latauskaupan tuotteen uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen tuotteen tai sen osan ostohinnan määrään. ereadz.com ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. ereadz.com ei vastaa latauskaupassa myytävien tuotteiden tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

ereadz.com ei vastaa ladattavien tuotteiden tai Latauskaupan palvelujen mahdollisesti sisältämien haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) tai virheellisen sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Jos Asiakas tahallisesti tai huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa ereadz.com:lle tai sen alihankkijalle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

ereadz.com pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoittamatta siitä etukäteen. Asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä tutustua voimassaoleviin toimitusehtoihin ereadz.comin verkkosivuilla.

ereadz.com ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja.

ereadz.com ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

ereadz.com ei myöskään korvaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja eikä ereadz.comilla ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisien oikeuksien käytöstä.

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. ereadz.com ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

ereadz.comin / MDS Distribution Services GmbH ja asiakkaan välistä sopimusta koskevat mahdolliset riita-asiat pyritään aina ensisijaisesti sopimaan asiakkaan ja ereadz.comin / MDS Distribution Services GmbH kesken. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan Sveitsin kantonin Zugin lakien mukaisesti.