Tutki genre
Laajennettu haku
Haku
Lataa...

Tekijänoikeudet

Tämä internetsivusto ja latauskauppa, sen sovellukset ja sisältö kuuluvat yksinoikeudella MDS Distribution Services GmbH :lle, sen omistajille ja oikeuksien omistajille sekä palveluntarjoajille. Kaikki oikeudet pidätetään.

ereadz.com latauskauppaa ja sen sisältöä saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Latauskaupan sisältämän aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat MDS Distribution Services GmbH :lle tai muille oikeudenhaltijoille kuten tekijöille tai kustantamoille. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää, julkaista, välittää, saattaa yleisön saataviin, myydä, käyttää, esittää muutoin julkisesti, vuokrata tai myöntää käyttöoikeuksia muokata, edelleen lisensoida, kääntää tai muuttaa aineistoa taikka luovuttaa sitä kolmannen käyttöön. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää lataamaansa aineistoa ainoastaan omassa henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käytössä. Oikeudenhaltijat pidättävät itsellään kaikki sovellettavien lakien mukaiset oikeudet myös Käyttäjän väärinkäytöstilanteissa.

Latauskaupan ja internetsivujen sisällön, tai sen osien levittäminen, millään muulla tavalla kuin allaolevissa kohdissa 1-3 on mainittu, on kielletty.

  • Voit tulostaa tai ladata sisältöä paikalliselle kovalevyllesi henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.
  • Voit kopioida sisältöä yksittäiselle henkilölle yksityiskäyttöön, mutta vain, jos mainitset lähteenä ereadz.com.
  • Voit jakaa tietoa tuotteistamme muilla verkkosivuilla, mutta ainoastaan käyttämällä verkkosivullamme tarjolla olevia työkaluja. Nämä välineet löytyvät ikoneista lähelllä tuotetta.

Ilman verkkopalvelun tarjoajan kirjallista lupaa sivuston sisällön levitys ja kaupallinen käyttö on ehdottomasti kielletty.